Klachtenregeling

Klacht en tucht recht.
Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Mocht je een klacht over mij hebben, dan hoop ik dat je dit persoonlijk met mij bespreekt.
De klacht kan gaan over mij persoonlijk, mijn praktijkvoering, behandeling, planning of het omgaan met jou.
Heb je het beproken en komen we er samen niet uit dan kun je wenden tot het klacht en tuchtrecht van de NVST.
Voor klacht en tuchtrecht voor NVST zie web-site NVST.