Klachtenregeling

Klacht en tucht recht.
Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Mocht je een klacht over mij hebben, dan hoop ik dat je dit persoonlijk met mij bespreekt.


De klacht kan gaan over mij persoonlijk, mijn praktijkvoering, behandeling, planning of het omgaan met jou.
Heb je het beproken en komen we er samen niet uit dan kun je wenden tot het klacht en tuchtrecht .

Ik ben aangesloten bij de BMS : Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche en van hieruit ook aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Ook ben ik aangesloten bij de Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg .