Wet op de Privacy

Wet AVG; wet op de privacy. Deze wet is ingegaan op 25 mei 2018. Ik doe mijn best om Uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens . Ik zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.Als uw behandelende therapeuth heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

DE gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden : *Om andere zorgverleners te informeren , bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar andere behandelaar . Dit gebeurt alleen met uw toestemming!*Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid.*een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur op kan stellen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelvereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. * uw naam,adres en woonplaats *uw geboortedatum*de datum van behandeling*korte omschrijving , bijvoorbeeld behandeling neuromusculair of natuurgeneeskunde* de kosten van het consult.